Slide backgroundSlide thumbnail

LayerSlider

LayerSlider

The smartest slideshow plugin

with breathtaking effects!

Responsive mode with smart-resize feature of images, videos and text!

Now supports easy sublayer-changing option!

3

3

and the most advanced user interface!

Slide backgroundSlide thumbnail

Use with any HTML content

Unlimited types of usage

Unlimited varitaions of animations

Responsive layout (with displaying 5 modes)

Stunning WYSIWYG editor (only in WP version)

Auto play / stop videos

Linking sublayers to another layer or to any url

Touch control for mobile devices

Built-in powerful API

Deep linking

Seo friendly and supports all major browsers

Skin support (layered PSD included)

Very detailed documentation & free updates

Over

7000

happy customers!

Slide backgroundSlide thumbnail

You can customize the plugin

with setting properties.

You can modify the easing,

delay, duration and also the

parallax effect.

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail

You can use images or any

HTML elements as layers!

You can use unlimited

numbers of sublayers!

And you can simply set the direction

or fading / timing of sublayers and more!

Slide thumbnail

How about embedding and auto-playing YouTube &
Vimeo videos with auto-pause slideshow feature?

With using of these features you can easily create also
auto-playing video-galleries!

Video played, so LayerSlider is changing to the next Layer.

Slide backgroundSlide thumbnail

Nosaltres

Antoni Pla

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Esp. Disseny-Marqueting i Gestió.   Dissenyar és donar sentit a tot alló nostre que volem que sigui part dels altres.

Antoni Ribas

Titulació superior Massana Si no fos pel disseny, moltes de les millors coses que ens poden passar a la vida... ...no ens passarien.

La Identitat

La importancia de la identidad de una empresa se basa en que es como la personalidad de un individuo. Se tiene, quiérase o no, se sepa o no, por el mero hecho de existir. Pero es un valor variable. Los componentes de una organización tienen una percepción de sí mismos y de los otros miembros que crea una representación de la propia organización, es una forma de autoconciencia que determina el concepto de corporación interna de una empresa y que raramente coincide con la realidad corporativa verdadera. La comunicación corporativa se encarga de proyectar la realidad y la identidad corporativa hacia dentro y fuera de la empresa y no se refiere únicamente a los mensajes, actos y comportamientos mediante los cuales todas las empresas transmiten información sobre su misión, su forma de hacer las cosas y hasta sobre sus clientes. La imagen corporativa es el conjunto de significados que una persona asocia a una organización (creencias y sentimientos) y viene definida por: Imagen de empresa, Imagen de marca, Imagen de producto Si estas imágenes no son consistentes y coherentes entre sí, se puede producir un grave daño a la reputación de la empresa porque para el público esto desvelará la verdadera identidad de una empresa. La importancia de tener una buena imagen recae en que al menos un 20% de los beneficios de una empresa se obtiene gracias a ella. Como conclusión, sabemos que no hay imagen sin identidad y que, al mismo tiempo, no hay representación posible de la identidad si no es a través de la imagen.

Què podem dir...

GdD neix de l'agrupació d'un grapat de professionals del Disseny, que coincidim en a filosofia bàsica de la feina ben feta.
Sempre hi som, i això és molt fàcil d'aconseguir. Només cal entendre que nosaltres som un de vosaltres.
Des d'aquesta perspectiva és més senzill traduir les vostres necessitats i desitjos dins la vostra realitat i portar-los a la realitat que ens envolta a tots plegats.

Vosaltres

No és gens senzill controlar l’entorn. Clients, Partners, Proveïdors... A més a més cada cop és més difícil establir canals de comunicació fiables dins i fora de l’empresa. Cal Optimitzar i millorar de manera constant. I cada dia tenim menys recursos... Cal triar bé i decidir amb molt encert quins recursos cal utilitzar i en què.
GdD pot donar-vos un cop de mà en aquestes decisions.

Ells ho saben?

L’entorn canvia, les formes i els contextos evolucionen i sense cap dubte les prioritats dels nostres clients també ho fan...
GdD Dissenyadors sap que vostè vol aproximar-se al màxim a aquest client i que des de sempre ha fet esforços per no perdre el contacte amb la realitat de cada moment...
...Aquesta és la clau, optimitzar aquest esforç, de capital humà i econòmic tot equilibrant la oferta i la demanda sense oblidar l’entorn i els seus canvis.
Fins fa no gaire, les accions i operacions de marketing i Disseny buscaven captar l’atenció del nostre client, després cercaven l’impuls i la direcció d’aquest impuls i finalment, ahir mateix, l’objectiu era fidelitzar aquest client...
...Avui, tot el que hem dit cal modular-ho, és del tot útil, però l’objectiu ha canviat, l’evolució del mercat ens ha portat a esser nosaltres els fidels amb el client, som nosaltres els que hem de captivar, seduir i enamorar, hem d’utilitzar estratègies amb base a les emocions...

El Nostre compromís

Clients contents 100%
Dedicació 100%
Recursos 100%
Implicació 100%

El Nostre Talent

Disseny corporatiu i branding 50%
Realització tècnica editorial 30%
Disseny web 10%
Fotografia 10%